FROM THE BLOG

Houd jij je perfectionisme binnen de perken?

De kern van perfectionisme is dat je perfectie als doel hebt. Wanneer helpt perfectionisme jou als professional en wanneer heb je er eigenlijk meer last dan gemak van? Lees hier hoe perfectionisme jou als professional kan versterken of juist ontkrachten.

De inleiding geeft het al aan, perfectionisme kan zich zowel positief als negatief uiten. Van de positieve variant word je sterker, van de negatieve variant word je juist minder sterk. Hoe herken je nu het onderscheid tussen die twee? Dat is goed te doen, alles draait om het houden van de juiste maat.

De positieve aspecten van perfectionisme zijn de volgende:

1. Orde en netheid

Je vindt het prettig als je je zaakjes netjes op orde hebt, dat geeft rust en een gevoel van voldoening. Je inspanningen om orde en structuur te handhaven blijven gedoseerd, als het een keertje niet lukt dan kan je daar goed tegen. Je bent geordend en netjes als het kan, je kunt het loslaten, zonder daar veel last van te hebben, als het moet.

2. Tevreden met prestaties

Je put er plezier uit als je een goede prestatie neer kan zetten. Je ervaart regelmatig voldoening omdat je iets met goed gevolg afrondt. Je ervaart momenten van gelukkig voelen wanneer je zaken tot een goed einde brengt. De positieve gevoelens die hier omschreven staan ervaar je met regelmaat.

3. Detail en controle

Je vindt het prettig om in de uitvoering van je taken en bezigheden nauwgezet en grondig te zijn. Je voert controles uit en daarmee bewerkstellig je dat er weinig tot geen fouten zijn. Je weegt de tijd die je hieraan besteedt af, je kunt duidelijk stoppen met blijven controleren. Mocht zich toch een fout voordoen, dan vind je dat vervelend, tegelijk besef je dat niemand foutloos is, je kunt daar tegen en blijft daar niet heel lang mee bezig.

4. Hoge eisen stellen aan anderen

Je hebt hoge verwachtingen van anderen en je stelt hoge eisen. Daarmee zet je anderen aan tot hoge prestaties. Toch neem je ook mee dat fouten maken bij ontwikkelen hoort en je kunt het aan wanneer een verwachting niet gehaald wordt.

5. Hoge eisen aan jezelf

Je stelt hoge eisen een jezelf en je verwacht van jezelf dat je altijd voor de beste prestatie gaat. Je zet jezelf daarmee aan tot goede prestaties en tot zelfontplooiing. Je weet aan de andere kant ook maat te houden en realistisch te blijven.

De negatieve aspecten van perfectionisme zijn de volgende:

6. Rechtlijnigheid

Bij rechtlijnigheid is er een belangrijke plaats voor zwart-wit denken over taken en bezigheden. Iets is goed of helemaal niet goed, er is geen ruimte voor grotendeels goed of een beetje goed. Dit denken zorgt er soms voor dat je moeilijk aan iets begint, je begint namelijk pas als je het helemaal af kan maken of als je helemaal weet hoe je het gaat doen. Het nadeel van deze rechtlijnigheid zit erin dat al doende leren niet of moeilijk van de grond komt.

7. Gevoelde druk van anderen

In dit denken ga je ervan uit dat de ander altijd het beste van jou verwacht. Vaak zijn deze aannames en invullingen niet getoetst, het is wat jij als perfectionist denkt. Dit denken zorgt uiteraard voor innerlijke stress.

8. Ontevreden met prestaties

In dit denken ligt de focus op ‘het kan altijd beter’. In het beoordelen van werk wordt er gekeken naar wat niet goed is. Bij een aangetroffen fout volgt zelfkritiek. Het punt van voldoening wordt zelden behaald.

9. Gevoelig voor fouten

Wat wel goed is gedaan wordt overschaduwd door wat niet goed is. Een fout komt hevig aan. Een kleine kan leiden tot het gevoel dat het hele werk verprutst is, dingen komen uit verhouding te liggen. Bij het herstellen van de fout blijft zelfkritiek een rol spelen.

De oorzaken van perfectionisme

Perfectionisme ontstaat in patronen in de persoonlijkheid. We kunnen overigens niet zonder patronen functioneren. Niet alles wat we in de loop van het leven als conclusie zijn gaan trekken is ook echt waar. De denkfouten die daarbij zijn ontstaan leiden tot het niet helpende perfectionisme. negatief perfectionisme is iets dat veel voorkomt onder professionals. Het afschudden hiervan zorgt dat je effectiever je werk doet en minder energie verliest aan de verkeerde dingen, je komt makkelijker tot professioneel succes. Misschien heb je al wel eens gelezen over perfectionisme, misschien kun je met dit artikel een stukje verder.

Oppakken via persoonlijke coaching?

Veel professionals pakken dit leerdoel op in persoonlijke coaching. Wil je meer weten over persoonlijke coaching, lees hier de FAQ’s. Als jij persoonlijke coaching overweegt ben je welkom om gebruik te maken van de vrijblijvende intake bij Binnenzaken.
Over Monique van Eeuwijk

Mijn naam is Monique van Eeuwijk en ik ben sinds 1997 initiatiefnemer en eigenaar van Binnenzaken Coaching & Training. Ik (en de bij Binnenzaken aangesloten coaches en trainers) versterken je zelfkennis zodat je vanuit jouw eigen natuur succes kan boeken.