FROM THE BLOG

Nieuwe POP – jaarplan – ontwikkel tips 2015

De ontwikkelgesprekken komen er weer aan. Tijd dus voor de geactualiseerde tips voor je POP – Jaarplan – Ontwikkelgesprek 2015.
Zorg voor een goede voorbereiding, hieronder volgt een aantal tips. Maar ik begin eerst met een aantal trends;

In de vaste kern of in de flexibele schil?

In veel organisaties is de ‘regiebeweging’ gaande. Dat komt er kortgezegd op neer dat zich een vaste kern vormt met daarom heen een flexibele schil. Voor de professionals in de vaste kern is belangrijk at ze goed boven de materie kunnen staan om inhoud en uitvoering goed te kunnen beoordelen. Daarnaast worden de skills om processen goed te laten verlopen steeds belangrijker. Voor de flexibele schil, met daarin de professionals met een specialisme, wordt de inhoudelijke expertise steeds belangrijker.

Wil ik dit? Kan ik dit? Als je ooit voor een bepaalde inhoud hebt gekozen wil dat niet persé zeggen dat je nu staat te popelen voor de regierol. Het is dan ook logisch en wenselijk dat je voor jezelf bepaalt waar je staat in deze ontwikkeling. Weet dat je echt niet de enige bent die het lastig vindt om over je eigen positionering na te denken. In mijn werk als coach zie ik dat onderliggende emoties (wat als ik deze baan niet kan houden, hypotheek, etc.) opspelen bij het denken over de toekomst. Áls dit regieverhaal ook speelt voor jouw functie – onderzoek dat goed – evalueer dan eerlijk welke taken jou van nature de meeste energie geven. De regie, organiseren, het proces uitzetten, de weg effenen, stakeholders erbij halen en houden? Of in de inhoud kunnen duiken, je vak volgen, kennis inbrengen en inzetten? Gun jezelf de tijd hiermee bezig te zijn. Op veel plaatsen speelt de oriëntatie op vaste kern/flexibele schil wel maar zijn de concrete stappen er nog niet. Gebruik de tijd goed voor jezelf om erachter te komen wat je wil en wat je kan in deze.

Competenties blijven belangrijk. De behoefte aan goed ontwikkelde competenties blijft ook in 2015 onveranderd groot. Zorg dat je weet welke competenties in jouw expertise/functie zwaar wegen. Heb je werkelijk een goed beeld van de gevraagde competentie? Als ik doorvraag hebben professionals eerder een globaal beeld. Dat is niet genoeg om je ontwikkeling gericht te sturen. Je hebt een specifiek beeld nodig om te kunnen beoordelen of je verbeterruimte op een bepaalde competentie hebt. Vraag anderen hoe zij jou ervaren in de gevraagde competentie. Zo neem je je eigen blinde vlek weg. In de competentieset staat een goede concrete beschrijving. Ontwikkeling gaat niet vanzelf, het vraagt dat je er tijd voor vrijmaakt. Dus weersta de waan van de dag, de dagelijkse hectiek, en besteedt zorg en aandacht aan leren en ontwikkelen.

Vast contract, lang dienstverband? Heb je een vast contract, een lang dienstverband en wil je het liefst (deze baan) bij dit bedrijf blijven? Dan is er veel dat je zelf kunt doen om je eigen inzetbaarheid te versterken. Let wel, het kan niet zonder verder te ontwikkelen. Lees hier hoe je dat aan kunt pakken.

En dan nu aan de slag met je POP – Jaarplan – Ontwikkelplan 2015

Een POP/Jaarplan is een plan voor je groei, als mens en als professional. Een goed plan vraagt om tijd en aandacht. Start niet met de hoe of wat vraag, maar met de waaromvraag. Waarom wil jij bepaalde kennis of competenties ontwikkelen? De waaromvraag brengt je bij je diepere motivatie. Een voorbeeld is dat je een opleiding wilt doen omdat je zo denkt voor je gezin te kunnen blijven zorgen, of je wilt het omdat je weet dat zelfontplooiing noodzakelijk is om werklust te blijven houden. Begin dus met het waarom en daarna het hoe en wat.
Denk voor je POP – jaarplan – ontwikkelplan in ieder geval aan de volgende onderdelen:

Houd altijd de basis op orde

Er is een belangrijke regel; je kunt pas goed voor een ander – of voor je werk – zorgen als je goed voor jezelf zorgt. Goed in je vel zitten maakt dat er op het werk op je gebouwd kan worden. Ga bij jezelf te rade: zit je goed genoeg in je vel? Heb je genoeg energie om op alle terreinen goed te functioneren? Kun je het op deze manier langdurig volhouden? Voel je dat je krachten op peil blijven, sterker worden of juist verzwakken? Als je krachten sterker worden ga je vooral voort op deze weg. Als je krachten afnemen is het tijd voor reflectie. Wat zou helpen om je krachten weer terug te brengen? Neem tijd om voor jezelf deze evaluatie te maken. Het totaalplaatje met iemand delen helpt om de scherpte erin te brengen. Bepaal daarna welke acties je met je leidinggevende zou willen afstemmen om je basis op orde te houden of weer op orde te krijgen. Wees duidelijk in je wensen, bereid het gesprek goed voor en sta open voor onderhandeling. Het is jouw moment om regie te nemen/hebben.

Zorg dat je functie dynamisch wordt/is/blijft

Een goed passende functie bevat de volgende elementen; het moet mogelijk zijn goed aan de vereisten te voldoen, het past goed bij wie en wat jij als mens bent, het geeft de mogelijkheid om voortgang te boeken in je ontwikkeling, het geeft je mogelijkheden je marktwaarde op peil te houden. Je ziet hier al welke punten aandacht zouden kunnen krijgen in 2015. Welke acties zouden kunnen zorgen dat je in 2015 de bovenstaande punten goed invult? Wat zou je in 2015 bij kunnen leren in je vakgebied of in persoonlijke effectiviteit? Op welke ontwikkelingen zou je kunnen anticiperen door tijdig bij te leren? Maak voor jezelf een lijstje van mogelijke acties en breng er prioriteit in aan. Ook hier; doornemen met iemand die naar je luistert helpt om de puntjes op de i te zetten. Bepaal daarna welke acties je met je leidinggevende wilt afstemmen. Wees duidelijk in je wensen, sta open voor onderhandeling en bereid het gesprek goed voor.

Moeite met het maken van je plan? Plannen voor coaching?

Het komt veel voor dat professionals het niet makkelijk vinden om tot een goed plan te komen. Aanvullend op de tips hierboven is er de mogelijkheid van een eenmalig loopbaan/inzetbaarheidsgesprek bij Binnenzaken. Plan hier een afspraak. Het kan ook zijn dat je toe bent, of belangstelling hebt voor persoonlijke coaching. Plan hier de vrijblijvende intake om te ervaren of professionele coaching bij jou past. Heb je vragen over coaching? Lees hier de FAQ’s.

Over Monique van Eeuwijk Mijn naam is Monique van Eeuwijk en ik ben sinds 1997 initiatiefnemer en eigenaar van Binnenzaken Coaching & Training. Ik help je om de modus te vinden om persoonlijk en professioneel op een natuurlijke manier te groeien en te oogsten.