FROM THE BLOG

Als je als professional je zichtbaarheid wilt verhogen

Een belangrijk en actueel aspect voor veel professionals is het verhogen van  ZICHTBAARHEID! In de coaching en training zie ik een aantal aspecten steeds terugkomen. Ik deel ze hier met je zodat jij gericht aan de slag kunt als zichtbaarheid verhogen ook voor jou een aandachtspunt is.

Als je wat meer van de achtergrond bent

Misschien werk je van nature liever wat op de achtergrond. Dat kan. Kenmerkend is dat je graag even nadenkt voordat je spreekt, tijd nodig hebt om tot een besluit te komen, ook graag alleen werkt, graag je woorden bewust kiest, graag op je eigen tempo en manier leert. Dit gedrag vindt eerder op de achtergrond dan op de voorgrond plaats. Zichtbaarder worden vraagt dan om een bewuste en gerichte aanpak.

De roep om zichtbaarheid is een roep om bij te dragen aan ontwikkeling

Complexiteit in de organisatie heeft het nodig dat initiatief, energie en creativiteit wordt gestoken in de ontwikkeling van vraagstukken en problemen. Professionals die hier tijd voor maken en hierin helpen zijn goed zichtbaar en voegen waarde toe. Wie meer op de achtergrond is, krijgt de feedback om ook zichtbaarder te worden. De oproep om zichtbaarheid is dus vooral een oproep om jouw kennis en expertise in te zetten voor verdere ontwikkeling. Jij zit immers in de processen en kan zien waar het slimmer en beter kan! Puur uitvoerend bezig zijn kan je dus in die zin kwetsbaar maken.

Tijd maken voor nieuw initiatief

Als je steeds voorrang geeft aan uitvoerend werk neem je geen tijd om een betere of slimmere oplossing te realiseren. Vaak wordt de werkdruk als zo hoog ervaren dat je gewoonweg niet toekomt aan iets anders. Als je daarnaast ook moe bent, komt het er helemaal niet meer van. Dat is een bekende valkuil die erom vraagt doorbroken te worden. Lees hier als je meer wilt weten over het professioneel omgaan met constante werkdruk.

Zichtbaar zijn is geen haantjesgedrag

Sommigen denken dat van ze verwacht wordt dat ze zich als een haantje gaan gedragen en associëren dat met jezelf op de borst kloppen. Dat is niet aan de orde. Met deze gedachte belemmer je jezelf. Wél wordt gewaardeerd als je met een positieve houding meedoet aan de verdere ontwikkeling van allerlei zaken. Het betekent niets meer of minder dan actief je kennis en expertise bijdragen aan zaken die naast je uitvoerende werk liggen.

Positief blijven bij de vele veranderingen

Om bij te kunnen dragen terwijl er veel speelt, het nodige mis gaat en de dingen niet perfect zijn, dat is voor veel professionals een  opgave. Als je merkt dat dit voor jou ook speelt, besteedt daar dan aandacht aan. Er is veel aan te doen, het vraagt wel van je dat je eerlijk en open naar jezelf kijkt en initiatief neemt (daar is ie weer!). Klik hier als je meer wilt lezen over het vasthouden van een  positieve professionele basishouding.

Onzeker voelen

Als je onzeker wordt van de gedachte dat je meer zichtbaar zou zijn, zie dat dan onder ogen en onderzoek wat je daaraan kunt doen. Overigens hebben mensen die graag wat meer op de achtergrond functioneren best vaak in de gaten dat ze onzeker zijn bij het meer zichtbaar worden. Het roept allerlei gedachten en gevoelens op die tot de slotsom leiden dat de bestaande manier van werken wordt vastgehouden. Dat is jammer want onzekerheid is goed ontwikkelbaar.

Een stap maken?

Veel professionals pakken het leerdoel ‘zichtbaarder worden’ op in persoonlijke coaching. Wil je meer weten over persoonlijke coaching, lees hier de FAQ’s. Als jij persoonlijke coaching overweegt ben je welkom om gebruik te maken van de vrijblijvende intake bij Binnenzaken.

Over Monique van Eeuwijk

Mijn naam is Monique van Eeuwijk en ik ben sinds 1997 initiatiefnemer en eigenaar van Binnenzaken Coaching & Training. Ik (en de bij Binnenzaken aangesloten coaches en trainers) versterken je zelfkennis zodat je natuurlijk succes kan boeken.